Haydn en Vaughan Williams – oorlog en vrede

Haydn and Vaughan Williams – war and peace

Concertkoor Haarlem singing with passion

https://www.concertkoorhaarlem.nl/koor

zo 11 feb ’24 15:00 – 17:00

Concertkoor Haarlem

Haydn en Vaughan Williams – oorlog en vrede

Uitvoerenden

  • Bernhard Touwen – dirigent
  • Marcelina Román – sopraan
  • Rosina Fabius – mezzosopraan
  • Falco van Loon – tenor
  • Robbert Muuse – bariton
  • Het Promenade Orkest

The war in Ukraine prompted conductor Bernhard Touwen to put together a topical programme of works written during times of political tension in Europe.

Missa in tempore belli- Paukenmesse
The expulsion of the Turks in 1638 was an important event for the Austrians, commemorated annually on 12 September with special masses with prominent parts for trumpets and timpani to evoke the threat of and victory in war. In this tradition, Haydn wrote the ‘Missa in tempore belli’- ‘Mass in times of war ‘ in late 1796 as
Napoleon was besieging Austria.

Five Mystical Songs; Vaughan Williams
This musical composition was written between 1906 and 1911. The work contains four poems by the seventeenth-century poet and priest George Herbert (1593-1633). The work was first performed on 14 September 1911 with Vaughan Williams conducting. The music is described as characteristically English: seemingly familiar and ordinary, yet deep and mystical.

Dona nobis pacem (1936); Vaughan Williams
The composition, written on Bible texts and poems by Walt Whitman ( 1819-1892) who served as a nurse during the American Civil War, describe the horrors of earlier wars against a backdrop of the prayer from the Catholic liturgy: ‘Give us peace’. This moving music is not among Vaughan Williams’ best-known works. It is, however, one of his most ambitious and personal compositions, probably fuelled by his own experiences in WWI where he voluntarily served in the army and suffered deafness. Dona nobis pacem is an indictment of war, which he wrote at a time when the geopolitical tensions were rising in Europe and World War II was about to break out. The work sets war drums against a muted funeral march, ending with a final optimistic message and an unanswered prayer for peace.

Our condutor Bernhard Touwen, 2022

condutor Bernhard Touwen, 2022

De oorlog in Oekraïne was voor dirigent Bernhard Touwen aanleiding een actueel programma samen te stellen met werken die geschreven in tijden van politieke spanningen in Europa.

Missa in tempore belli- Paukenmesse
De verdrijving van de Turken in 1638 was voor de Oostenrijkers een belangrijke gebeurtenis die jaarlijks op 12 september werd herdacht met speciale missen met prominente partijen voor trompetten en pauken die de dreiging van en de overwinning in de oorlog moesten oproepen. In deze traditie schrijft Haydn de ’Missa in tempore belli’- ‘Mis in tijden van oorlog ’ eind 1796 als Napoleon Oostenrijk belegert.

Five Mystical Songs; Vaughan Williams
Deze muzikale compositie is geschreven tussen 1906 en 1911. Het werk bevat vier gedichten van de zeventiende-eeuwse dichter en priester George Herbert (1593–1633). Het werk werd voor het eerst uitgevoerd op 14 september 1911 met Vaughan Williams als dirigent. De muziek wordt omschreven als karakteristiek Engels: ogenschijnlijk vertrouwd en gewoon, toch diep en mystiek.

Dona nobis pacem (1936); Vaughan Williams
De compositie, geschreven op Bijbelteksten en gedichten van Walt Whitman ( 1819-1892) die als verpleger diende tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, beschrijven de gruwelijkheden van eerdere oorlogen tegen een achtergrond van het gebed uit de katholieke liturgie: ‘Geef ons vrede’. Deze ontroerende muziek behoort niet tot het bekendste werk van Vaughan Williams. Het is wel een van zijn meest ambitieuze en persoonlijke composities, waarschijnlijk gevoed door zijn eigen ervaringen in WOI waar hij vrijwillig in het leger heeft gediend en doofheid aan over gehouden had. Dona nobis pacem is een aanklacht tegen de oorlog, die hij schreef op het moment dat de geopolitieke spanningen in Europa toenamen en de Tweede Wereldoorlog op uitbreken stond. Het werk zet oorlogsgetrommel tegenover een gedempte treurmars, om te eindigen met een laatste optimistische boodschap en een onbeantwoord gebed om vrede.

EnglishGermanSpanish